علوم اجتماعی آموزش و پرورش منطقه ی خواجه

ولايتي

علوم اجتماعی آموزش و پرورش منطقه ی خواجه - دوره ی توجهی بدو استخدام دوره ی استانداری

.
علوم اجتماعی آموزش و پرورش منطقه ی خواجه ولايتي

دوره ی توجهی بدو استخدام دوره ی استانداری

دوره ی توجیهی  بدو استخدام استانداری

تهیه و تنظیم: ولایتی

1/1-پیشینه ی سازمانی/اداری دستگاه مربوطه را در ده سطر توضیح دهید.

وزارت آموزش و پرورش یکی از وزارت‌های موجود در تقریباً همه ی کشورها است. این وزارتخانه مسئول تمامی امور آموزشی شهروندان از سنین پایین تا سنین بالا است. در برخی کشورها امر پژوهش نیز در حیطه ی کار وزارت آموزش و پرورش قرار دارد ولی در برخی کشورها وزارتخانه ی جداگانه‌ای برای امور پژوهشی تشکیل داده‌اند.در کشور ایران این وزارت خانه وظیفه آموزش رایگان همه ی افراد را در مقاطع دبستان، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی را دارد.نظام نوین آموزش و پرورش رسمی در ایران قریب نود سال سابقه دارد.پیش از آن در طول قرون متمادی مکتب ها و مدرسه های علوم دینی عوامل عمده ی آموزش وپرورش در نظام سنتی محصوب می شدند.تصویب قانون شوراهای آموزش و پرورش منطقه ای در سال 1348هجری شمسی در پاره ای موارد در زمینه های اجرایی و مالی اختیاراتی به هر منطقه داده و سازمان آموزش و پرورش از گذشته تاکنون بصورت مرکزی اداره شده است. نظام آموزشی ایران دارای دوره ی ابتدایی(پنج سال) دوره‌ی راهنمایی (سه سال) دوره ی متوسطه( سه سال) و دوره ی پیش دانشگاهی است. علاقه‌مندان به کارهای عملی و فنی نیز می‌توانند مهارت های لازم را در مدرسه‌ها و آموزشگاه‌های کار و دانش بگذرانند. دانش‌آموختگان دوره ی پیش‌دانشگاهی در صورت موفقیت در آزمون‌های سراسری، به دانشگاه وارد می‌شوند.

 

  2/1-رسالت (ماموریت)اهداف و وظایف اساسی دستگاه مربوطه را در ده سطر بیان کنید.

اهداف‌ کلی‌ آموزش‌ وپرورش‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ (مصوب‌ ششصدوبیست‌ وششمین‌ جلسه‌ ی شورای‌ عالی‌ 1377/7/30)

کمال‌ انسان‌ درنظام‌ تعلیم‌ وتربیت‌ اسلامی‌ رسیدن‌ به‌ قرب‌ الهی‌ است‌ .این‌ هدفغایی به‌اهداف‌ زیرتقسیم‌ می‌شود:

1‌- اهداف‌ اعتقادی‌   2ـ اهداف‌ اخلاقی‌ 3- اهداف‌ علمی‌آموزشی‌4- اهداف‌ فرهنگی‌ هنری‌  5- اهداف‌ اجتماعی‌  6- اهداف‌ زیستی‌ 7- اهداف‌ سیاسی‌ 8- اهداف‌ اقتصادی

وظایف وزارت آموزش وپرورش: وظایف وزارت آموزش وپرورش عباتند از:تشکیل شورای عالی آموزش وپرورش- تهیه و تدوین مقررات وتنظیم لوایح مربوط به وظایف محوله-  برنامه ریزی برای اوقات فراغت دانش آموزان- جذب وانتخاب افراد صالح برای تعلیم و تربیت از طریق گزینش- تامین آموزش وپرورش رایگان برای همه تا پایان دوره ی متوسطه-آموزش مستمر معلمان به منظور ارتقای سطح توانایی شغل آن ها- نظارت بر اجرای برنامه های ورزشی و فعالیت های فوق برنامه در کلیه ی آموزشگاه های کشور- تعیین ارزش و اعتبار گواهینامه های تحصیلی صادره از سوی موسسات آموزشی داخلی و خارجی تا پایان دوره ی متوسطه و همچنین مدارس عالی تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش-تهیه و چاپ کتاب های درسی و توزیع آن ها در سراسر کشور‌ تهیه و تظیم مقررات آموزش آموزش عمومی کشور تا پایان دوره ی متوسطه و...

 

 3/1-ساختار تشکیلاتی (مرکزی /خارج از مرکز)دستگاه مربوطه را ترسیم کنید.

تشکیلات سازمانی وزارت آموزش و پرورش (به تفکیـک سـتـادی)

حوزه ی وزارتی

             - دفتر وزارتی

             - اداره ی کل روابط عمومی

             - دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات

             - ستاد اقامه نماز

معاونت آموزش و پرورش عمومی

             - معاونت آموزش و پرورش عمومی

             - دفترآموزش وپرورش پیش دبستانی و ابتدایی

             - دفترآموزش وپرورش راهنمایی تحصیلی

             - دفترآموزش وپرورش عشایر

             - دفتر هماهنگی آموزش برای همه

معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی

             - معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی

             - دفترآموزش وپرورش نظری وپیش دانشگاهی

             - دفترآموزش وپرورش فنی وحرفه ای

             - دفترآموزش وپرورش کاردانش

             - اداره ی کل سنجش وارزشیابی تحصیلی

             - دفتر برنامه ریزی امور فرهنگی و مشاوره

             - اداره ی کل امور مدارس عالی فنی وحرفه ای

             - جشنواره ی جوان خوارزمی

معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت

             - معاونت برنامه ریزی و توسعه ی مدیریت

             - دفترتوسعه ی مدیریت ، فناوری وتحول اداری

             - اداره ی کل امور اداری

             - اداره ی کل امورمالی

             - دانشگاه پیامبر اعظم (ص)

             - دفتر آموزش و ارتقاء مهارت های حرفه ای و تربیت معلم

             - دفترآمار, برنامه ریزی وبودجه

             - اداره ی کل اموررفاهی وتعاون

             - اداره ی کل پشتیبانی

             - دبیرخانه ی کمیته ی ملی شیر مدرسه ی ایران

معاونت پرورشی و تربیت بدنی

    - معاونت پرورشی و تربیت بدنی

         - اداره ی کل تربیت بدنی مدارس

معاونت حقوقی و امور مجلس

- معاونت حقوقی و امور مجلس

         - دفترامورمجلس

         - دبیرخانه ی هیأت مرکزی گزینش

            - دفتر حقوقی ، املاک و حمایت قضایی کارکنان

معاونت مشارکتهای مردمی

        - معاونت توسعه ی مشارکت های مردمی

        - دفتر توسعه ی مشارکت های مردمی وامور شوراها

        - دفترمدارس خارج از کشور

  - دفترامور شاهد و ایثارگران

 تشکیلات سازمانی وزارت آموزش و پرورش (به تفکیـک سازمانهای وابسته)

            - سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی

            - سازمان آموزش وپرورش استثنایی

         - سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان

         - سازمان مرکزی انجمن اولیاء ومربیان

 تشکیلات سازمانی وزارت آموزش و پرورش (به تفکیـک اسـتـانـی)

 آذربایجان شرقی-آذربایجان غربی-اردبیل- اصفهان-ایلام- بوشهر-چهار محال و بختیاری-خراسان جنوبی-خراسان رضوی-خراسان شمالی-خوزستان-زنجان-سمنان-سیستان و بلوچستان-شهر تهران-شهرستان های تهران-فارس-قزوین-قـم-کردستان-کرمان-کرمانشاه-کهکیلویه و بویر احمد-گلستان-گیلان-لرستان- مازندران- مرکزی -هرمزگان -همدان - یـزد

 4/1-نظام ارتباطات سازمانی و اداری درونی و بیرونی دستگاه را توضیح دهید.

در راس وزارت وزیر که عضو هیأت دولت است قرار دارد.2-شورای عالی آموزش و پرورش که خط مشی آموزش و پرورش را تعیین میکند وابسته به وزارت است و هدف های برنامه های درسی را بررسی و تصویب می کند.3-سازمان های اقماری که هفت سازمان  و یک دانشگاه ویک پژوهشکده که همه استقلال مالی فراوانی دارند،زیر نظر وزیر می باشند4-دفتر وزارتی نامه ها و بخشنامه های محرمانه را ارسال می کند.5-وظیفه ی ارتباط با رسانه ها،مردم و زیر مجموعه ی وزارت بر عهده اداره ی کل روابط عمومی است.6-وظیفه ی برقراری ارتباط با کشورهای خارجی و موسسات وابسته به سازمان ملل بر عهده ی دفتر همکاری های علمی بین المللی است.7-دفتر ارزشیابی و بازرسی بر فعالیت های کلیه ی واحدهای وزارت نظارت می کند.8-معاونت آموزشی مطالعات مربوط به توسعه ی آموزش را سیاست گذاری می کند.9-معاونت پرورشی نیازهای فرهنگی ،عقیدتی اسلامی پرورشی و تربیت بدنی و هنری را بررسی می کند.10-معاونت برنامه ریزی که الگوهای برنامه ریزی را ارائه می کند.11-معاون اداری و مالی که علاوه بر نظارت بر امور مالی،در امور سازماندهی و بافت تشکیلاتی،توسعه مناطق،استخدام،تدارکات،خدمات و امور رفاهی نیز نظارت می کند.12-سی سازمان در سی استان امور واحد های آموزش مناطق شهرها را اداره می کنند.13-مدرسه نیز سازمانی است که بصورت دولتی و غیر دولتی زیر نظر اداره ی آموزش وپرورش برنامه های مصوب وزارت را در سطوح تحصیلی معین اجرا می کند.مدارس و کارکنان آن با توجه به تعداد دانش آموزان درجاتی دارند و مدیر مدرسه مسئول کلیه ی کارهایی است که در محیط مدرسه رخ می دهد.

 5/1در صورتیکه دستگاه زیر ربط شما دارای سازمان های وابسته (اقماری)می باشد ضمن ذکر اسامی،نظام ارتباطی آنها را با دستگاه اصلی توضیح دهید. 

1-سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی کشور 2-سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 3-سازمان نهضت سواد آموزی 4-سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان(سمپاد) 5-سازمان نو سازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور 6-کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 7-انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران.ریاست انجمن اولیا و مربیان برعهده قائم مقام وزیر آموزش و پرورش است.کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دارای مدیرعامل و یک هیئت مدیره است که طبق اساسنامه ی مربوطه،وزیر آموزش و پرورش ریاست هیئت مدیره آن است.رئیس سازمان نهضت سواد آموزی بعنوان معاون وزارت آموزش و پرورش است که نماینده ی مقام رهبری بر حسن اجرای امور نظارت می کند.سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان دارای یک هیئت مدیره است که وزیر آموزش و پرورش ریاست آن را برعهده دارد.سازمان پژوهش و برنامه ریزی دارای شورایی است که ریاست آن با وزیر آموزش و پرورش است .سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور طبق قانون مصوب 1354 تاسیس شده است که وزیر آموزش و پرورش رئیس سازمان را منصوب می کند و نیز هدایت و نظارت بر سازمان مرکزی و واحدهای استانی را برعهده می گیرد.

6/1-ارزش های محوری دستگاه مربوطه را فهرست نمایید.

ارزش های فرهنگی،اخلاقی،اقتصادی،اجتماعی،سیاسی و مذهبی.سازمان آموزش و پرورش مهمترین سازمان موظف اجتماعی است که مسئولیت انتخاب و انتقال عناصر فرهنگی به نسل نو ساخته جامعه را بر عهده دارد. در این سازمان یکی از اصیل‌ترین و وسیع‌ترین قشر فرهنگی تاریخ، یعنی معلمان،‌ شرکت داشته‌اند و همه نهادها، گروه‌ها و آحاد جامعه به نوعی در تحقق اهداف آن مشارکت دارند.این سازمان دستگاهی است که الگوی کلی نهادها و سازمان های رسمی جامعه به شمار می رود واز دیر باز نقش سازنده و اساسی در تداوم فرهنگ و تمدن بشری ایفا کرده است.

 

2-آشنایی کارکنان با محل خدمت

1/2-نقش و جایگاه سازمانی واحد محل خدمت را تشریح نموده،وظایف اساسی آنرا بیان کنید.

تربیت از چنان منزلت و اعتباری برخوردار بوده است که به منزله ی سنگ بنای تحولات و تغییرات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و علمی در نظر گرفته شده است.جهان مدرن، مرهون شکل‌گیری انسان نو است و این وظیفه ی مهم بر عهده تربیت گذاشته شده است. در همین راستا، تأسیس نهادهای اجتماعی که این وظیفه را به دوش بکشند، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بوده است. شکل گیری نهاد مدرسه و نهادهای وابسته به آن، براساس این احساس ضرورت، صورت بیرونی پیدا کرده است. نهاد مدرسه به منزله ی یک ایستگاه میانی، وظیفه آماده سازی انسان نو را برای ورود به جامعه و ایفای نقش مؤثر و کارآمد برعهده دارد. پیچیدگی تحولات اجتماعی، تغییرات اقتصادی و سیاسی و پیشرفت‌های علمی و فرهنگی، در مفهوم و معنا، مأموریت‌ها و وظایف مدرسه و ترسیم چشم‌اندازهای حال و آینده ی آن نقش مهمی داشته‌اند.مدرسه مهمترین مکان برای تمرین و آموزش و مشارکت است.برخی وظایف اساسی مدرسه عبارتند از:1-کسب و اشاعه علم و تقویت روحیه علمی در دانش آموزان2-عادت دادن دانش آموزان به حل مسائل از طریق علمی3-فراهم آوری زمینه عادت به نظم و انضباط در همه ی مناسبت های فردی و اجتماعی4-احساس مسئولیت و انجام به موقع وظایف مقرر.

2/2-ضمن ترسیم فرایند ساختار درونی واحد مربوطه،فرایندهای اساسی منجر به ارائه ی خدمت/تولید محصول را فهرست نمایید.

                                                       رئیس منطقه

                                   معاونت یا مسئول آموزش راهنمایی تحصیلی

                                                      مدیر مدرسه

                مشاور           دفتردار               معاون      مربی پرورشی        کتابدار

                                                         معلمان

اولین فرایند سازمان مدرسه آماده سازی،تجهیز،اطلاع رسانی و ثبت نام دانش آموزان است.دومین فرایند شامل سازماندهی و برگزاری کلاس ها می باشد.و سومین فرایند در داخل کلاس از طریق تعامل بین معلم و دانش آموز انجام می گیرد ودر طول 9ماه ادامه می یابد.

 

3/2-ویژگی های حاکم بر واحد ذیربط را توضیح داده،مشخصات همکاران را متناسب با پست های سازمانی فهرست نمایید.

شامل کار های حاکم بر مدیر و معاون و دبیران و سرایدار است.ویژگی های حاکم بر مدیران و معاون عبارتند از:1-طرح برنامه سالانه 2-تشکیل شورای مدرسه،انجمن اولیا و مربیان و شورای دانش آموزی 3-برقراری ارتباط مستمر با خانواده در موارد لزوم و آگاه ساختن والدین از میزان غیبت فرزندان خود 4-دادن آزادی عمل به معلمان طبق مقررات مصوب و تصمیم گیری های شورای مدرسه.ویژگی های حاکم بر دبیران عبارتند از:1-انتخاب روش های تدریس مناسب توسط دبیر2-بودجه بندی کتاب های درسی 3-طرح سوالات امتحانی 4-بکارگیری وسایل کمک آموزشی 5-شرکت فعال در گروه های آموزشی و جلسات شورای معلمان.

وظایف معاون:1-رسیدگی به حضور غیاب همکاران یا دانش آموزان 2-برقراری نظم و انضباط در مدرسه 3-کمک به مدیر در انجام برخی امور 4-بر عهده گرفتن مسئولیت های مدیریت در غیاب مدیر 5-بر قراری نظم و انظباط در مدرسه.خدمتگزار نیز وظیفه ی نظارت و رسیدگی به مدرسه و کلاس ها را دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-آشنایی کارکنان با شغل مورد تصدی خود

1/3-مهمترین وظایف/مسئولیت ها و اختیارات شغل مورد تصدی را بیان کنید.

درس علوم اجتماعی نقش عمده ای درشکوفایی زیباشناسی دارد. علوم اجتماعی خود هنر است و دانشی است منطقی، دقیق و قانع کننده. همه بخش های آن مثل حلقه های زنجیر به هم متصل. علوم اجتماعی به بررسی علمی زندگی گروهی انسان و رفتار اجتماعی ناشی از این نوع زندگی می پردازد.هنر است. منطق است.قانون و نظم است. تفکر، طراوت و شادابی می بخشد. زبان علم و زندگی بشر است، هنری است که حس کنجکاوی، عقلانی، ظرافت و ادراک را تحریک می کند.بنابراین وظیفه معلم علوم اجتماعی این است که دانش آموز را با دنیای جدیدی که سراسر آن نظم و منطق است آشنا کند،به نظام فکری دانش آموز نظم بخشد وخلاقیت او را بپروراند ودر نهایت دانش آموز را به کمال مطلق که نظم ،منطق و اجتماعات را آفریده است بکشاند.اما معلم علوم اجتماعی در دوره ی راهنمایی وظیفه و مسئولیت بسی بزرگتر دارد. دانش آموزان این دوره در مرحله ی حساسی از زندگی ، به نام نوجوانی هستند ویژگیهای خاص این سنین و تحولات جسمانی و روانی در نوجوانان ایجاب می کند که آنان در مراکز تربیتی خاصی تحت تعلیم و تربیت قرار گیرند .بنابر تحقیقات روانشناسان علاوه بر ظهور ویژگی های شخصیت ، تفکر انتزاعی دانش آموزان در این مرحله شکل می گیرد و موضوعات و شیوه آموزش به آنان با کودکان دوره قبل تفاوت بارز پیدا می کند.معلم در این دوره باید علاوه بر تعلیم مهارت های اجتماعی و ارتباطی به سایر جنبه های تعلیم و تربیت دقت بیشتری کند.او باید بطور پیوسته با مدیر،اولیای دانش آموز و به خصوص مشاور مدرسه در ارتباطی مستمر باشد تا بتواند به بهترین شکل وظیفه ی خود را که تعلیم و تربیت  و به خصوص تعلیم مهارت های زندگی و اجتماعی است انجام دهد.

 

2/3-روش پاسخ گویی،همکاری و هماهنگی در رابطه با شغل مورد تصدی را توضیح دهید.

معلم علو اجتماعی ارتباط تنگاتنگی با مدیر،معاون ،اولیای دانش آموز و مشاور مدرسه دارد.او با تعامل با مدیر و معاون سعی می کنند که بهترین شکل فضای آموزشی را برای دانش آموزان فراهم آورند.او در تعامل با اولیای دانش آموزان و مشاور مدرسه سعی می کند که علاوه بر بهتر شناختن دانش آموزان،آن ها را نیزدر بهتر شناختن داش آموزان کمک کند تا در نهایت بتوانند در تعامل با هم به بهترین شکل به  تعلیم و تربیت دانش آموز بپردازند.

 

 

 

 

 

                        

3/3-شرایط احرازو مسیر ارتقای شغلی در شغل مورد تصدی را توضیح دهید.

  جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

  منطقه ی خواجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « طرح مسیر ارتقاء شغلی معلمان »

 الف : دایره شمول‌:

1ـ دبیران 2ـ آموزگاران  3ـ هنرآموزان 4ـ  مدرسان 5ـ مربیان امور تربیتی 6ـ مربیان بهداشت مدارس 7ـ مربیان شاغل در مدارس کودکان استثنایی 8ـ مدیران و معاونین واحدهای آموزشــــی در کلیه دوره هــــای تحصیلی  9- متصدیان مشاغل سرپرست و کمک سرپرست مرکز شبانه روزی 10- معلمان راهنمای روستایی 11- سرپرست بخش در هنرستانها  12- متصدیان آزمایشگاه و کارگاه در واحدهای آموزشی و کارشناس و کارشناس مسئول پژوهش سرای دانش آموزی و آزمایشگاه مرکزی با توجه به انجام وظاایف آموزشی و تدریس تئوری و عملی  13- اعضای گروههای آموزشی که حداقل 18 ساعت از ساعت موظف خود را به تدریس اشتغال داشته و بقیه ساعات موظف را در گروههای مذکور فعالیت می نمایند.

14- مشاوران مدارس که همانند مربیان امور تربیتی انجام وظایف پرورشی و آموزشی و مشاوره تحصیلی دانش آموزان را به عهده دارند.

 15- شاغل پستهای مددکار اجتماعی و مشاور و سرپرستان امور آموزشی – مربیان توان بخشی ( گفتار درمان گر – فیزیوتراب – ارتوپدرفنی – بینایی سنج و شنوائی شناس ) به شرط اشتغال در واحدهای آموزشی 16- مربیانی که مطابق احکام کارگزینی در مراکز پیش دبستانی و سایر واحد های آموزشی از جمله مهد کودک اشتغال دارند 17- اعضای گروههای آموزشی که با توجه به بند 8 ضوابط راهنمای صدور ابلاغ فعالیتهای حوزه معاونت های آموزش و پرورش عمومی و آموزش و پرورش نظری و مهارتی موضوع بخشنامه شماره 53-71021/6/83 به کارگرفته شده اند را بر عهده دارند.

توضیح اینکه بغیر از بند 13 در بقیه موارد شرح اشتغال تمام وقت نیاز می باشد.

 ب: شرط احراز عنوان معلم ارشد :

الف: کسب حداقل 70% امتیازات مربوط به ارزشیابی دو سال منتهی به زمان ارزیابی مستخدم

 ج : میزان و درصد فوق العاده ویژه:

1ـ معلم ارشد برابر با بیست درصد (20%)  حقوق و فوق العاده شغل و فوق العاده جذب

2ـ معلم خبره  برابر با پنجاه درصد (50%) حقوق و فوق العاده شغل و فوق العاده جذب

3ـ معلم عالی برابر پنجاه درصد (50%) حقوق و فوق العاده شغل و فوق العاده جذب

 توضیح: استفاده همزمان از فوق العاده ویژه موضوع این دستورالعمل و ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت موضوع همترازی با اعضای هیات علمی امکان پذیرش نمی باشد و متصدیان مشاغل مربوط بنا به صلاحدید خود مخیرند یکی از دو مزایای مذکور برای یک بار در زمان اشتغال اقدام نمایند.

 تاریخ اجرا : تاریخ اجرای مصوبات فوق در مورد هر یک از مشمولین طرح پس از تصویب هیات ممیزه ذیربط خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عوامل امتیازات و معیارهای ارزیابی:

 الف: مدرک تحصیلی :امتیاز این عامل با توجه به عواملی نظیر رشته تحصیلی مطلوب برای تدریٍس، معدل افراد و اعتبار دانشگاه یا موسسه محل تحصیل به ترتیب دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم ، فوق دیپلم ، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکترا حداکثر 100، 150، 200 ، 250، 300 امتیاز برخوردار خواهند شد.

 تجربه :به ازای هر سال تجربه مربوط با مدرک تحصیلی دیپلم 3 امتیاز - فوق دیپلم  4 امتیاز-  لیسانس  6 امتیاز - فوق لیسانس 8 امتیاز – دکترا 10 امتیاز )

 دوره های آموزشی شغلی :

ـ به ازای هر 5 ساعت دوره به صورت متناوب و یا متوالی 2 امتیاز

ـ به دوره های آمــوزشی که مـنجــر به اخذ

 

 مدرک رسمی یا معادل یا ارزش استخدامی شده باشد امتیازی تعلق نخواهد گرفت.

ـ از امتیاز فوق 3/1 مربوط به آموزشهای عمومی، توجیهی، فرهنگی و مدیریت و 3/2 آموزشهای تخصصی مرتبط با شغل خواهد بود.

 حفظ و ارتقا توانمند سازی فردی : امتیاز این عامل با انجام آزمون های ارتقا و توانمند سازی فردی و شغلی به مشمولین طرح اعطا می گردد که به ازای هر آزمون متناسب با امتیاز کسب شده تا 40 امتیاز و حداکثر 240 امتیاز خواهد بود.

 خلاقیت و ابتکار : ارائه پیشنهادات سازنده، نو و ابتکاری که منجر به کاهش هزینه و کیفیت خدمات آموزشی گردد با تائید شورای نظام پذیرش پیشنهادات آموزشی شهرستان که به ازاء هر پیشنهاد مورد قبول در سطح منطقه 20 امتیاز – استان 25 امتیاز – در سطح کشور 30 امتیاز تعلق می گیرد.

 

 ترویج مدرسه محوری: مشمولین طرح که در زمینه ترویج مدرسه محوری و یا مدارسی که به صورت قیمت تمام شده اداره می شود بر اساس ضوابط حداکثر 120 امتیاز

 فعالیتهای فوق برنامه: مشمولین طرح که بر اساس ابلاغهای صادره از سوی مقامات ذیربط مسئولیتهایی را علاوه بر وظایف اصلی خود در اموری از قبیل : هدایت جشنواره ها، برگزاری رقابتها و مسابقات علمی دانش آموزان، مسابقات ورزشی دانش آموزان، مسابقات فرهنگی و هنرس دانش آموزی، برگزاری المپیادها، طراحی سئوالات نهایی، اردوهای دانش آموزی، عضویت در گروههای آموزشی ( خارج از ساعات موظف ) را عهده دار می شوند می توانند به ازا هر مورد از 10 امتیاز برخوردار گردند. حداکثر امتیاز این بند 100 می باشد.

 رضایت ارباب رحوع: برای هــر سـال 6 امتــیاز و حداکثر 180 امتیاز

 

مطابق فرم مربوطه محاسبه می شود.

کیفیت خدمات آموزشی و پرورشی:امتیاز این عامل با توجه به فعالیتهای آموزشی و پرورشی بر اساس شاخصها و عوامل مندرج در فرمهای مربوط تعیین می گردد. و حداکثر 300 امتیاز خواهد بود.

طرحهای ارزنده :به ازاء هر طرح ارائه شده توسط مستخدمین مشمول این دستورالعمل در زمینه مسائل مرتبط با آموزش و پرورش با تائید کمیسیون طرحهای ارزنده قرار گرفته و قابلیت اجرائی داشته باشد تا 30 امتیاز و حداکثر 150 امتیاز می باشد.

ارائه کتب، مقالات و تالیفات :مقالات چاپ شده در نشریات تخصصی داخلی و خارجی در زمینه سایر مسئولین مطروحه در وزارت آموزش و پرورش تا 10 امتیاز و حداکثر 50 امتیاز

موارد عدم شمول و محکومیتهای اداری: مستخدمین مشمول طرح که دارای محکومیت اداری باشند به ازاء هر مورد محکومیت با توجه به نوع تخلف حسب مورد از 20 تا 50 امتیاز منفی برای آنان منظور می گردد و از جمع امتیازات مکتسبه آنان کسر خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/3-روش ارزیابی عملکرد شغل مورد تصدی شما چگونه است؟آثار و پیامدهای ارزیابی را توضیح دهید.

ارزشیابی کارکنان

 ارزشیابی یا ارزیابی فعالیتی است مستمر که عملکرد کارکنان را طی دوره ارزشیابی مورد بررسی قرار می دهد وهدف از آن آگاهی از کیفیت و میزان تلاش وکوشش کارکنان در انجام وظایف محوله و نیل به اهداف شغلی است تا حسب مورد تدابیری جهت تقویت عملکرد قوی و اقداماتی برای اصلاح و بهبود عملکرد وضعیت به عمل آید. 

معیارهای ارزشیابی 

1-عملکرد 2- توسعه(فعالیتهای آموزشی)3- پیشنهاد ها 4- کارآفرینی  5- رفتار (شغلی ، اخلاقی) 6- تشویقات 7- امتیازات ویژه 8- امتیازات منفی   

فرآیند اجرای ارزشیابی

1-گفتگو یا مصاحبه آغاز دوره 2- بررسی طول دوره 3- سنجش 4- گفتگو و مصاحبه پایان دوره

کاربرد نتایج ارزشیابی(آثار و پیامدها)

1-آموزش 2- طرح ارتفاء شغلی 3- همترازی باهیات علمی دانشگاه ها 4- طرح ارزشیابی تحقیقی و تخصصی  5- استفاده از نتیجه ی ارزشیابی در تغییر شغل 6- ارتفاء گروه 7- ضریب افزایش سنواتی 8- فوق العاده ی برجستگی  9- تشخیص خدمت برجسته

 

 

5/3-مهارت های اصلی مورد نیاز در انجام وظایف خود را بیان نمایید.

معلم همواره باید خود در حال آموزش دیدن و ارتقای معلومات و توانایی های خود باشد. اما معلم را نمی توان تنها یک مردم شناس مشاهده گر و منفعل تلقی کرد. معلم باید تاثیر گذار نیز باشد و از همین روست که معلم، یکی از گروه های مرجع در جامعه محسوب می شود.

● برخی ویژگی های معلم  که داشتن آن ها به بازدهی بیش تر کلاس و تدریس او می انجامد، موارد زیر است :

۱) فردی انتقاد پذیر باشد .

۲) تحمل عقاید نو دانش آموزان را داشته باشد.

۳) از صبر و تحمل بالایی برخوردار باشد .

۴) به تفاوت های فردی و منحصر به فرد بودن تک تک دانش آموزان اعتقاد داشته باشد.

۵) از انگیزه ای قوی برخوردار باشد.

۶) پذیرای ایده ها و نظرات غیر عادی دانش آموزان خود باشد.

۷) دوست دار هنر و زیبایی شناسی باشد.

۸) تا حد امکان به دانش آموزان خود آزادی عمل بدهد.

۹) در چند زمینه ی مختلف معلومات و مهارت داشته باشد .

۱۰) برای هر دانش آموز احترامی ویژه قائل باشد .

۱۱) خیال پردازی دانش آموزان را تشویق کند.

۱۲) در مواقع لزوم بتواند کودکانه بیاندیشد و کودکانه عمل کند.

  13)به دانش آموزان خود اجازه دهد که گاهی اشتباه کنند.  معلم علوم اجتماعی همچنین باید در زمینه ی تخصص خود اطلاعات کافی داشته و خود را با  زمان و پیشرفت علم تطبیق دهد.

 

 

6/3-مهمترین نیازهای شغلی آموزشی شغل مورد تصدی را فهرست نمایید.

آموزش های مربوط به شغل معلمی علوم اجتماعی بطور کلی به دو قسمت تقسیم می شود.1-آموزش های عمومی 2-آموزش های تخصصی.

آموزش های عمومی که شامل تمامی معلمان می شود عبارتند از:1-روش ها و فنون تدریس(1و2) 2-مبانی برنامه ریزی آموزشی 3-اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 4-روانشناسی عمومی 5-روانشناسی تربیتی و پرورشی 6-روانشناسی آموزشی  7-روانشناسی کودک و نوجوان 8-سنجش و اندازه گیری 9-مدیریت آموزشی.البته موارد فوق علاوه از آموزشهای مقدماتی که شامل آموزش های توجیهی،شغلی و معارف اسلامی و علوم مدیریت می باشد که بصورت آموزش های اجباری برای کلیه افرادی که به استخدام دولت در می آیند می باشد.

آموزشهای تخصصی جهت تقویت بنیه علمی معلمان علوم اجتماعی برگزار می شوندتاريخ : دوشنبه دهم مرداد ۱۳۹۰ | 11:26 | نویسنده : . |
.: Weblog Themes By SlideTheme :.